Anasayfa / Genel / Veregen Merhem

Veregen Merhem

Makat siğili ve genital siğillerde tedavi uzun sürebilir ve özellikle immün yetmezliği olan yani savunma mekanizmaları yetersiz olan kişilerde çok tekrarlayabilir, bu gibi durumlarda tedavide başarıyı aertıran, tekrar ihtimalini azaltan bir ilaç önerilmektedir.

Türkiye’de bulunmamakla birlikte sorunlu siğillerin tedavisi için yurt dışından getirtilebilir.

Veregen Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Veregengenital siğillerin tedavisinde kullanılan bitkisel içerikli tıbbi bir üründür. Aktif maddesi yeşil çay özleridir. Cinsel organ ve anüs çevresinde yetişkinlerde kullanılır.

Veregen Merhem İçerik

Veregen merhem aktif madde olarak içeriğinde yeşil çay yapraklarından elde edilen bir öz bulundurur. Bu öz 8 farklı kateşin ve yeşil çay özlerinden elde edilmektedir. diğer bileşenler ise, yumuşak beyaz parafin, balmumu, Izopropilmiristat, oleyil alkol, propilen glikol monopalmitostearat.

( Kateşin; yeşil çay, bazı sebzeler ve meyvelerde var olan antioksidan etkili flavonid grubudur. Yeşil çayın içerisinde ketaşinin birçok farklı formu bulunmaktadır. EGCG bunlardan antioksidanı en fazla olanıdır. Yeşil çaydan elde edilen ketaşinler; Epigalloketaşingallat (EGCG), Epigalloketaşin (EGC), Epiketaşingallat( ECG), Epiketaşin (EC)dir. )

Yeşil çay bileşenlerinden oluşan veregen merhem FDA onayı alan ilk bitkisel üründür. Veregenin içerisinde 8 farklı kateşin ve yeşil çay bileşenleri kullanılmıştır. Veregenin  %85-90 civarını yeşil çay kateşinleri oluşturmaktadır. Bunun yarıdan fazlasını yani %55ini EGCG temsil eder. Diğer yedi kateşin ise şunlardır; EC, EGC, epikateşingallat, gallocatechingallat, gallocatechin, catechingallat.  Bu sekiz kateşin yeşil çayda en bol bulunan kateşinlerdir. Her bir gram merhem 150 mg sinekateşin içerir. [1]

Sinekateşin Etki Mekanizması

Genital siğiller cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklar arasında en sık görülenlerdir. Bu virüse HPV ismi verilmektedir ve farklı türleri bulunmaktadır. Bunlardan 6 ve 11 genital siğillerden sorumludur. Siğillerin tedavisi hastaların kendi uyguladıkları ( imikimod, podofiloks, sinekateşin) ve doktor müdahalesi ile uygulanan ( bikloroasetik asit (BCA) ve trikloroasetik asit (TCA) %80-90, podofilin %10-25, kriyoterapi, cerrahi eksizyon, elektrokoter, intralezyonel interferon, intralezyonelsidofovir ve lazer) ikiye ayrılmaktadır. Yeşil çay özlerinden elde edilen sineketaşin bunlardan hastaların kendi uyguladıkları lokal tedaviler içerisinde kategorize edilmektedir.

Yeşil çay kateşinleri güçlü antiviral ve antioksidan etkiye sahiptir. Sinekateşinli merhemler %10 ve %15 içerikle üretilmektedir. Sinekateşinin etkisinin gözlenmesi için yaşları 18 den büyük 1004 hasta ile bir araştırma yapılmıştır. Sinelateşin içerikli merhemler maximum 16 hafta boyunca ve günde 3 kez kullanılabilir. Araştırmada 16 hafta sonrasında hastalardan 838 tanesinde olumlu sonuçlar alınmıştır. %10luk ürün kullananların %53.6sında, %15lik ürün kullananların %54.9unda siğillerin tamamen temizlendiği gözlenmiştir. Nüks etme oranı ise %10luk form için %6.5, %15lik form için %6.8 olarak tespit edilmiştir. [2]

FDA Onayı[3]

Alman biyoteknoloji şirketi olan Medigene 2005 yılında genital siğiller için yeşil çay yapraklarından elde edilen öz için onay aldığını duyurmuştur. 2006 yılında ise bu onayın içeriği genişletilmiştir.

Yeşil Çay Özlerinden Elde Edilen Sinekateşinle Alakalı Yapılan Bilimsel Araştırmalar

  • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-3083.2007.02441.x

Ekim 2007 de Almanya’da yeşil çay özlerinin genital siğiller üzerinde ki etkisini açıklamak için 242 hasta ile bilimsel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya 125 erkek ve 117 kadın katılmıştır. Hastalarda 2 ila 30 adet arasında siğil bulunmaktadır ve bu siğillerin boyutu 12-600 mm2 arasında değişmektedir. Araştırma süresince günde 3 kez lokal olarak yeşil çay özlü ürün uygulanmıştır. Araştırma 12 hafta boyunca devam etmiştir. Araştırma için Almanya ve Rusya’da bulunan 28 hastane ile çalışılmıştır. Araştırma sonucunda dış genital siğillerin tedavisinde cinsiyet fark etmeksizin güvenle kullanılabileceği kanıtlanmıştır. [4]

  • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-3083.2010.03796.x

Şubat 2011 de Selanik Üniversitesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı üyeleri tarafından yeşil çay ekstraktlarının etkinliği ve güvenilirliğine ilişkin rasyonel karar vermede geçerli bilgileri elde etmek amacıyla bilimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bunun için 600 erkek ve 587 kadın hasta seçilmiştir. Oluşan siğillerin temizlenmesinde green tea ekstraklarının anlamlı ölçüde fayda sağladığını ve nüks etme oranının oldukça düşük olduğu kanıtlanmıştır. [5]

1000’den fazla kadın ve erkekle başlangıç düzeyinde ve orta seviyede olan genital siğillerin sinekateşin ile tedavisiyle alakalı bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada 16 hafta boyuncasinekatekin merhemi uygulanmıştır. Hastaların çoğunda siğillerin tamamının geçtiği gözlenmiştir. Siğilleri tamamen geçen hastalarda ise nüks oranının oldukça düşük olduğu gözlenmiştir ( %6.8). [6]

7 yaşında yüzünde siğilleri olan bir çocuk ve 13 yaşında genital bölge çevresinde ve ellerinde siğilleri olan bir çocuk üzerinde sinekateşin içeriğinin tedavi ediciliği test edilmiştir.

7 yaşında olan erkek hasta yaklaşık 3yıldır siğil sorunu yaşayan bir hastadır. Yüz bölgesindeki siğiller için ilk olarak kriyoterapi ve topikaltretinoin ile tedavi denenmiştir. Bu tedavilerden sonu alınamamasının ardından green tea özlerinden elde edilen sinekateşinle tedavi başlatılmıştır. Bir ay boyunca yaklaşık 8 saatte bir sinekateşin uygulanmıştır. Tedavi sonrasında herhangi olumsuz bir etki gözlenmeksizin tüm siğiller geçmiştir.

İkinci hasta ise 13 yaşında kasık bölgesinde ve ellerinde yaklaşık 3 4 yıldır siğiller bulunan bir erkektir. Hasta, iyileşme olmaksızın altı ila yedi ay boyunca kriyoterapi ile tedavi edildi. Krioterapiden sonuç alınamayınca sinekateşinle tedavi denendi. 2 ay boyunca günde 3 kez sinekateşin uygulandı ve lezyonların tamamının iyileştiği gözlendi. [7]

  • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jdv.12341

Atopikdermatitli ve yüzünde siğiller bulunan yetişkin bir erkekte alterntif tedavi olarak sinekateşinin etkisini ölçmek için bir araştırma yapılmıştır. 34 yaşında olan ve yüz bölgesinde siğilleri olan hastaya 3 haftaboyunca günde 3 kez genital siğillerin tedavisinde kullanılan sinekateşin uygulanmıştır. Tüm siğilleri 20 gün içerisinde hafifleyerek geçmiştir. Yan etki olarak hafif cilt tahrişi gözlenmiştir. Çalışma sonucunda yüz bölgesindeki siğiller içi cerrai müdahale olmaksızın sinekateşinle tedavi uygulabileceği saptanmıştır.[8]

Sonuç

Yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar sinekateşininmaximum 16 hafta boyunca günde 3 kez kullanılarak olumlu sonuçlar elde edilebileceğini ortaya koymaktadır. Araştırmalar sonucunda yaklaşık olarak hastaların yarısından fazlasında siğillerinin tamamının geçtiği gözlenmiştir. Ayrıca tekrar etme oranının düşük olduğu (%6 civarı) tespit edilmiştir.

[1]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277090/

[2]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19709100

[3]https://www.drugs.com/history/veregen.html

[4]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-3083.2007.02441.x

[5]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21294779

[6]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277090/

[7]https://www.analesdepediatria.org/en-viral-wart-treatment-with-green-articulo-S2341287916000181#bib0035

[8]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jdv.12341

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Destek
İletişim Bilgilerimiz