online randevu online randevu online randevu

Varis ameliyatı sonrası tekrarlar mı

Neredeyse bütün hastalıklarda tedaviden sonra tekrar ortaya çıkma ihtimali vardır, bu ihtimal hastalığın nedenine bağlı olabildiği gibi uygulayıcı doktorun uzmanlık alanına, tecrübesine, hastalığın düzeyine, kullanılan teknolojilere ve hastanın tedaviden sonra önerilere uyup uymamasına göre değişir.

Varis Ameliyatı Sonrası Tekrarlar mı
varis ameliyatı sonrası şişlikAslında bu soruyu böyle değil değil de “yüzde kaçı tekrarlar” şeklinde değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olur. Ve sorunun cevabı şu şekildedir; varis ameliyatı sonrası tekrar ihtimali farklı kaynaklarda farklı rakamlar verilse de % 60 lara kadar çıkmaktadır, ameliyatsız tedavi yöntemlerinde ise bu rakamlar % 10 dan daha azdır.
Taşa bağlı olarak safra kesesi gibi organın tümüyle çıkarıldığı ameliyatlar dışındaki her hastalığın tedavi sonrası tekrar etme ihtimali vardır.Bu ihtimal hastalığa ve yapılan tedavi şekline göre çok değişiklik gösterir. Varis tedavisi sadece genişlemiş damarların tedavisi şeklinde yapılır ve o dönemde normal olan toplar damarlar zamanla genişleyerek varis şeklini alabilirler.varis ameliyatı sonrası iyileşme süresi
Ameliyatla varis tedavisi safra kesesi gibi tümüyle çıkarma şeklinde değildir, çok kalın damarların alınması şekline yapılır alınamayan orta kalınlıktaki ve ince varisler zamanla genişleyerek hastalığın tekrarlamasına neden olur. Klasik varis ameliyatında bu ihtimal % 60 lar düzeyindedir.
Tekrarlaması halinde ameliyatla almak oldukça zordur bu durumda ameliyatsız yöntemler tercih edilmelidir.

Ameliyatsız varis tedavi yöntemlerinde 0.1 mm ile 25 mm arasındaki varis ameliyatı sonrası risklertüm varisler yok edildiği için tekrar etme ihtimali yüzde 10 düzeylerindedir.
Ameliyatsız yöntemler
lazer
Radyo frekans
Skleroterapi
Mikro skleroterapi
Tekrar etmesi halinde yine ameliyatsız yöntemlerle rahatlıkla tedavi edilebilir.

varis ameliyatı sonrası iz kalırmıVaris ameliyatı sonrası tekrar ihtimali
Lazerle tedavi (endo venöz lazer)
Radyo frekans
Buharla tedavi
Variclose
Pake exizyonu
Yöntemlerinde ameliyatsız yöntemlere kıyasla biraz daha fazla olsa da ameliyatsız yöntemlerle destelendiğinde bunlarda da düşüktür. Klasik stripping ameliyatında daha yüksektir % 50-60 lara kadar çıkabilmektedir.

varis ameliyatı sonrası tekrarlar mı

http://www.varistedavi.gen.tr/varis-tekrarlar-mi

Yorum yapılmamış


online randevu
online randevu
kelime kelime varis kıl dönmesi tedavisi hemoroid ben tedavisi anal fissür nasır tedavisi hemanjiom basur varis

Son Yorumlar